Ingezonden: SGP.

In de vergadering van afgelopen donderdag heeft de raad voor het eerst kunnen debatteren over de voorgenomen parkeerregulering in enkele delen van Katwijk. De SGP heeft in dit debat vooral aandacht gevraagd om op zoek te gaan naar alternatieven. Mocht bijvoorbeeld een parkeergarage toch een optie zijn waardoor parkeerregulering niet nodig is, kies dan daarvoor. Gelukkig heeft het college dit belooft te doen. Ook heeft de SGP gepleit voor een goede overgangsregeling en het toepassen van maatwerk voor bijvoorbeeld grote(re) gezinnen. In de trend dat veel jongeren langer thuis blijven wonen, ligt het voor de hand dat er ook meer auto’s voor de deur staan. Lang niet alle mensen hebben de auto uit luxe, maar uit pure noodzaak om hun werk uit te oefenen of mantelzorg te verlenen.

Naar alle waarschijnlijkheid spreekt de raad donderdag 29 februari nogmaals over dit onderwerp, waarna het definitieve besluit zal genomen worden. De SGP blijft zich inzetten om hierbij de goede uitgangspunten aan het college mee te geven, waarna het participatietraject kan beginnen. Dit alles met als belangrijkste doel: het bouwen van betaalbare huizen!