Ingezonden: D66.

Groen heeft een aanzienlijk en bewezen effect op de biodiversiteit, gezondheid, milieu, verduurzaming en sociale veiligheid. Er ligt sinds 2020 een prima Groenbeleidsplan, maar ondanks dat is er in Katwijk nog steeds een schrijnend tekort aan vitamine G (groen, in de volksmond). Volgens de partijen D66 Katwijk en Gemeentebelangen kan dit niet langer. Daarom stellen de partijen vragen aan het college.

“Groene meekoppelkansen”
In het Groenbeleidsplan is uitgewerkt hoe de gemeente de komende jaren aandacht gaat besteden aan groen in de openbare ruimte; van parken tot aan bermen. Hierin wordt ook gesproken over een ‘groene mindset’. Dit betekent dat er altijd gedacht wordt in groene kansen.

Op papier klinkt dat prachtig, maar de fracties ontvangen regelmatig signalen van lokale initiatieven die vaak het nee-woord krijgen als zij groene activiteiten voor de gemeente willen ondernemen.

Gemakkelijker tegelwippen
De partijen hebben eveneens gevraagd naar de mogelijkheden om het tegelwippen in Katwijk toegankelijker te maken voor iedereen. Het verplaatsen van tegels naar de door de gemeente beschikbaar gestelde container is op zichzelf al een grote uitdaging.

In de gemeenten om ons heen hebben daar een prima oplossing voor gevonden, zo is er de Tegeltaxi. Net als bij het ophalen van grofvuil kunnen inwoners telefonisch een afspraak maken om hun gewipte tegels op te laten halen door de gemeentelijke dienst. Deze tegeltaxi werd door de stichting Steenbreek voorgesteld aan het college, maar die was daar niet enthousiast over.

Dit is niet echt de “groene mindset” die bedoeld wordt in het beleid. D66 Katwijk en GB vinden het dan ook tijd voor het college om hier een nieuw standpunt over in te nemen.

Dierenvriendjes
Eerder werd unaniem een motie aangenomen om de Dierenambulance-Vogelasiel regio Leiden structureel financieel te ondersteunen. Immers verlenen de vrijwilligers van de dierenambulance regelmatig hulp aan gewonde dierenvriendjes binnen onze gemeentegrenzen. In het kader van het stimuleren van meer groen zijn D66 Katwijk en GB ook van mening dat het college actiever mag inzetten op beleidsmaatregelen ter bescherming van onze dieren. Dit stimuleert niet alleen de biodiversiteit, maar ook het dierenwelzijn. De partijen zijn dan ook benieuwd welke maatregelen het college nu treft, en of zij bereid is om een agenda op te stellen om het dierenwelzijn te bevorderen.

Het college heeft 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.