D66 Katwijk, PvdA, GB en CDA: Gemeentebestuur laat steken vallen met duurzaamheidsbeleid

Ingezonden: D66 Katwijk, PvdA, GB en CDA

De fracties van D66 Katwijk, PvdA, GemeenteBelangen en CDA zijn bezorgd over hoe het ervoor staat met het halen van de klimaatdoelen in de gemeente.

Klimaatplannen vertraagd
Jarenlang zorgvuldig opgebouwde klimaatplannen worden ‘in de ijskast’ gezet, zo lijkt het. De Lokale Energiestrategie, waarin staat hoe Katwijk haar aandeel levert in het tegengaan van klimaatverandering, loopt vertraging op. Bovendien blijkt nu dat de stijgende energieprijzen niet waren voorzien, terwijl ze al een tijd aan het stijgen waren.

Regeren is vooruitzien
Uit diverse onderzoeken blijkt inmiddels dat de energieprijzen al vóór de oorlog in Oekraïne hoger werden. De fracties willen weten hoe goed de gemeente voorbereid was op de enorme stijging van de energieprijzen. Ook laat onderzoek zien dat er nog veel zonnepanelen op parkeerterreinen en kantoorgebouwen kunnen worden geplaatst. Dan hoeven ze niet in het groene landschap te staan. De fracties willen weten of de gemeente hier sneller mee aan de slag kan gaan.

Energiearmoede
Het college wil energiearmoede onder inwoners in de gemeente Katwijk hard bestrijden. Daar zijn de fracties het natuurlijk mee eens, maar ze zien ook dat het nog niet lukt om álle bewoners hierin mee te nemen. Het is goed dat energiearmoede wordt bestreden, maar armoede is een hardnekkiger probleem dan alleen de hoge energielasten. Zo neemt ‘stille’ armoede (inwoners die geen hulp vragen) in onze gemeente ook toe. De oppositiepartijen vinden dat armoede breder moet worden aangepakt.

Isoleren
Bovendien: met beter isoleren kom je al een heel eind. Het is goed voor het klimaat én goed voor je portemonnee. De fracties willen dat iedereen mee kan doen met isoleren, bijvoorbeeld door het ‘Katwijks Isolatiefonds’ waar mensen een lening kunnen aanvragen voor verduurzaming, goed vindbaar te maken. Klimaatbeleid gaat alleen lukken als het voor iedereen bereikbaar is, zo bespaar je geld op energiekosten en stoten we als gemeente minder vervuilende stoffen uit.

Klik hier voor de politieke vragen ‘Ambitie-energietransitie-en-armoedebeleid’