Ingezonden: D66 Katwijk

Op de laatste donderdag voor het reces is er gedebatteerd over de Kadernota 2023. Daarin worden de kaders en prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld. D66 Katwijk kon zich over het algemeen vinden in deze kaders. Echter, op het gebied van zorg en veiligheid vonden wij dat het ambitieniveau hoger kan. Daarom heeft D66 Katwijk twee moties ingediend die beiden zijn aangenomen.

Oud en jong, samen in Katwijk
D66 Katwijk heeft twee jaar geleden al een innovatieve oplossing aangedragen om oud en jong in de gemeente te verenigen. Wij willen ouderen en jongeren samen huisvesten, waarbij jongeren lichte mantelzorg verrichten aan ouderen tegen een betaalbare huurprijs. Dit initiatief heeft meerdere voordelen: het verlicht de druk op de WMO, het vermindert de eenzaamheid en het biedt betaalbare huisvesting aan jongeren. Helaas is er twee jaar na de toezegging van de wethouder nog geen resultaat geboekt. Zonde, want andere gemeenten hebben succesvolle vergelijkbare projecten. Daarom diende D66 Katwijk een motie in om nu daadwerkelijk stappen te ondernemen.

Drugshandel loont niet
Op het gebied van veiligheid heeft de gemeente Katwijk recentelijk te maken gehad met verschillende problemen. D66 Katwijk vindt dat er daadwerkelijke veranderingen nodig zijn op het gebied van preventie.De gemeente kan deze verantwoordelijkheid niet afschuiven op Platform Kocon en andere partners. De gemeente moet zelf het initiatief nemen en erkennen dat criminelen de leefbaarheid in wijken ondermijnen.

D66 Katwijk wil de verleiding van snel geld verdienen wegnemen, zodat jongeren niet kiezen voor een leven in de criminaliteit. Daarom stelden wij voor om in beslag genomen crimineel geld te investeren in de wijken. Dit heeft in andere gemeenten al succesvolle resultaten opgeleverd.

Het college vond dat dit te veel capaciteit zou kosten, zonder in gesprek te gaan met andere betrokken instanties. D66 Katwijk vindt dit argument vaak als excuus wordt gebruikt. Daarom heeft de fractie een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken. Ook andere partijen hebben benadrukt dat alle initiatieven om drugsgebruik te verminderen absoluut noodzakelijk zijn. De motie van D66 Katwijk is aangenomen. Daarmee zetten we een stap naar een veiligere gemeente.