Op donderdag 4 april is er tussen 20.30 en 21.30 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Voorrangsituatie fietsers op rotondes’. In Katwijk hebben fietsers geen voorrang op de rotondes binnen de bebouwde kom. Hiermee wijkt Katwijk af van de landelijke richtlijnen van het CROW. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het in voorrang brengen van fietsers op rotondes.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over ‘Voorrangsituatie fietsers op rotondes’ en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op donderdag 18 april en neemt de gemeenteraad op donderdag 16 mei een besluit.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

Bron: Gemeente Katwijk