Ingezonden door GemeenteBelangen

🥇 De minst groene gemeente van Nederland is niet een prijs die je wilt ontvangen, maar voor GemeenteBelangen is dat geen verrassing.

In 2017 waarschuwden we al eerder voor deze verstening, toen stond Katwijk in de top 5 van minst groene gemeente van Nederland. Nu staan we op de dubieuze eerste plaats. Gelukkig nam GB in 2018 deel aan het college en heeft in die tijd onder andere een prima groen beleidsplan en groenstructuurplan opgemaakt.

🌿 Daarmee is het begonnen met uitvoer van deze groene mindset, met kleine dingen zoals een fietspad om de bomen heen, maar ook een beter maaibeleid en met als ultieme droom voor een groen impuls; een park op de Kwakelwei.

🥀 Helaas heeft dit college deze groene mindset niet hoog op de agenda staan. Zo noemen ze dat zelf in de beantwoording van de vragen die we samen met D66 Katwijk stelden over te weinig vitamine G.

Antwoord van het college op onze vragen: “op dit moment worden binnen bestaande capaciteit keuzes gemaakt waar prioriteit aan wordt gegeven.”
Duidelijk was al eerder hoe de prioriteit van dit college was gesteld voor de Kwakelwei, dit wordt neergelegd bij de stichting Rijnpark om zelf geld te zoeken, maar het college ziet zelf geen geld om een park te ontwikkelen.
Daarnaast wordt pas eind 2023 door dit college een plan van aanpak opgesteld voor een structurele invulling aan het groenbeleidsplan.

Beetje laat lijkt ons..

💰 GemeenteBelangen ziet dat toch echt anders, want door de prioriteit meer op groen te zetten is er wel geld beschikbaar om onze samenleving te vergroenen. Dat hoeft zeker niet ten koste te gaan van andere belangrijke zaken, zoals woningen en zorg.

Voor GB is de uitwerking van meer groen duidelijk, maar wellicht is het zaak dit nog even voor het voetlicht te brengen.

🌳 Groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit, het vermindert de fijnstof, maar dempt ook geluid en zorgt voor verkoeling door schaduw.

Ook blijkt uit diverse onderzoeken dat mensen zich beter voelen in een omgeving waar planten zijn. Mensen die ziek zijn genezen ook sneller in een omgeving met veel groen. Ook zijn mensen in een groene omgeving actiever en vaker buiten.

🌲🌳 Voor GemeenteBelangen is het tijd voor actie en niet langer wachten, meer groen, meer bomen, want groen moet je gewoon doen.🌿🌱