Op donderdag 11 april doet de regio Holland Rijnland mee aan de landelijke ETHOS telling dak- en thuisloosheid. In totaal gaat het in 2024 om 55 gemeenten uit zes regio’s onder leiding van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Binnen Holland Rijnland tellen meer dan 60 organisaties mee. Doel is om samen inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Zo kunnen onze gemeenten nog beter goede ondersteuning bieden in de aanpak van dak- en thuisloosheid. 

Geen volwaardige huisvesting
“Bij de ETHOS telling betekent dakloosheid een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak niet in cijfers worden meegenomen”, vertelt Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds. “Vorig jaar is in Nederland voor het eerst zo geteld. In de regio Noordoost-Brabant ontdekten we in 2023 dat ruim 40 procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren. Ook bleek bijna een derde van de getelde volwassenen een vrouw. Bovendien woont de grootste groep niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen. Ze wonen bij vrienden, familie, in een auto, garage of in een stacaravan. Heel anders dus dan het standaard beeld dat mensen hebben. Met deze resultaten konden de deelnemende gemeenten gericht aan de slag gaan.”

Point-in-time telling
De ETHOS telling is een zogenoemde point-in-time-meting, iedereen telt op één moment. Op 11 april zetten meer dan 60 organisaties in Holland Rijnland op een rij welke mensen zij kennen die dak- of thuisloos zijn of snel worden. Bijvoorbeeld afdelingen van de gemeenten, politie, maatschappelijke opvangorganisaties, buurthuizen, woningcorporaties, thuiszorg en maatschappelijk werk. Omdat zoveel organisaties mee tellen krijgen we een veel completer beeld van de echte hoeveelheid mensen die hulp nodig hebben.

Landelijk beeld
De landelijke resultaten van de tweede ETHOS telling worden op woensdag 9 oktober gepresenteerd aan alle deelnemende gemeenten en telorganisaties. Dat is één dag voor Wereld daklozendag.

Bron: Regio Holland Rijnland
Foto: Kansfonds