De gemeenteraad van Katwijk wil het Rijk forceren om 50 procent betaalbare woningen te realiseren op voormalig vliegkamp Valkenburg. Nu staat de teller op 36 procent. Bijna alle fracties in de gemeenteraad steunen een motie die de wethouder daartoe oproept.

Wethouder Gerard Mostert (CU) heeft de opdracht gekregen om bij demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan te dringen het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht te geven 50 procent betaalbare woningen te realiseren. De minister wordt verzocht de financiële implicaties in kaart te brengen.

In de Tweede Kamer zijn al diverse moties aangenomen die het kabinet oproepen zich tot het uiterste in te spannen om aan de woningbouwprojecten waar het Rijksvastgoedbedrijf als grondeigenaar bij betrokken is de eis te verbinden dat minimaal 50 procent van de te ontwikkelen woningen uit betaalbare huur en koopwoningen bestaat;

De gemeenteraad heeft al langer de wens voor meer betaalbare woningen; maar tot nu toe lag het Rijksvastgoedbedrijf dwars. Het Rijk wilde genoeg geld verdienen met de verkoop van de grond. Nu een meerderheid van de Tweede Kamer meer waarde lijkt te hechten aan betaalbare woningen, ziet de gemeenteraad in Katwijk haar kans school.

Motie Haasnoot
Alle partijen, behalve Jaap Haasnoot van KiesKatwijk, stemden voor. Haasnoot vindt de oproep niet ver genoeg gaan. Hij wil dat de gemeente keihard in het bestemmingsplan vastlegt dat Valkenhorst voor 50 procent uit sociale huurwoningen en huizen voor de middeninkomens gaat bestaan. ‘We zijn Valkenhorst begonnen met hoge ambities. We gingen uit van een normaal en rechtvaardig kostenverhaal. We gingen uit van het idee dat de gemeente de regie heeft op de ontwikkelingen daar. Er is geen enkel punt uitgekomen. Het college heeft een wurgcontract getekend.’

Haasnoot benadrukt de taak van de gemeenteraad en vervolgt: ‘Wij hebben de wettelijke positie om het bestemmingsplan goed of af te keuren. We zijn ingezworen om de inwoners van Katwijk te dienen. Die verantwoordelijkheid komt nu op ons af.’

De andere partijen zien het idee van Haasnoot niet zitten; ze verwachten dat zo’n drastische aanpassing gaat zorgen voor nieuwe onderhandelingen en vertraging. Ton de Vries van de ChristenUnie: ‘Meneer Haasnoot. We willen allemaal die 50 procent. Als u het anders zou insteken, andere woorden zou kiezen… U kiest nu een dictum dat niet uitvoerbaar is, zonder weer terug te gaan naar de onderhandelingstafel. Dat willen we echt niet… Als u dat echt wil, verbaast het mij dat u niet de verbinding zoekt en een formulering kiest die we kunnen steunen.’

Wethouder Gerard Mostert: ‘We willen allemaal hetzelfde, maar ik zeg u ook. We komen van ver. In eerste instantie zaten we op zes procent betaalbare woningen. Ik hoop dat u heeft gewerkt dat de lobby van ons succes heeft. In dat opzicht werken we echt aan die opgave. Echter is het een precair proces.’ En dus werd de motie van KiesKatwijk weggevaagd en een iets zachtere motie omarmd.