De gemeenteraad van Katwijk ziet een warmtetransportleiding van de haven van Rotterdam naar Leiden en een aftakking naar Katwijk wel zitten. Echter varianten van de provincie die onder het Valkenburgse Meer gaan, ziet de raad niet zitten.

Door: Marc Wonnink

Het project WarmtelinQ is van de provincie. Voor het traject Vlaardingen – Den Haag is al een ontwerp gemaakt. Nu worden voor het tracé Rijswijk – Leiden ook plannen gemaakt. Warmte uit het Rotterdamse havengebied wordt via een grote buis vervoerd naar stedelijk gebied om huizen te verwarmen en zo woningen van het gas af te kunnen halen.

Gemeenten mogen een zienswijze indienen. De wethouders en burgemeester hebben een brief geschreven. Daarin vraagt het college de provincie om goed rekening te houden met de drukte rondom het Valkenburgse Meer. Een transportbuis onder het Valkenburgse Meer lijkt niet wenselijk.

Het college roept de provincie verder om om twee varianten dwars door Leiden opnieuw te onderzoeken. Die zijn nu afgevallen in de plannen van de provincie.

Tot slot vraagt het college en de gemeenteraad aan de provincie om bij Leiden-west, waar de transportbuis ‘stopt’, een T-stuk te plaatsen. Daarmee kan Katwijk in de toekomst aansluiten op de warmwaterbuis.

Extra participatie
DURF kwam met een amendement voor een extra enquête voor draagvlak onder inwoners van Katwijk. De provincie heeft eerder een vragenlijst rondgestuurd. Daar kwamen 2336 reactie op, waarvan slechts 74 uit Katwijk. ‘Wij willen opnieuw onderzoek met de opinie van Katwijk.’

Wethouder Sonny Spek van DURF benadrukt het belang om in een vroeg stadium mensen te raadplegen en informeren, maar ‘het is wel zo dat de provincie duidelijk stelt dat de enquête een beeld moet geven wat de regio er van vind. Het is om de betrokkenheid te meten en hoe we verschillende gemeenten bij de planvorming betrekken. Het is geen enquête waar niks mee wordt gedaan, het is een bouwsteen voor de WarmtelinQ. Er komen ook nog andere vormen van participatie.’

Daarop zwakte raadslid Schuurman van DURF het amendement af. ‘We willen niet perce een enquête, maar we vragen wel om extra inspanning van de gemeente om inwoners te peilen.’ GemeenteBelangen vroeg zich af of het wel handig is om juist nu het amendement in te dienen. Immers wordt aan het college gevraagd om pas op een later moment een extra inspanning te doen voor participatie. Volgens DURF is het nu indienen geen probleem, ‘het amendement is voor een later moment als er concrete plannen zijn.’

De wethouder liet het over aan de gemeenteraad, en wilde verder geen oordeel geven over het amendement. Het amendement is door de coalitiepartijen aangenomen. De gehele oppositie stemde tegen.