Het aantal bezwaren op de WOZ van huiseigenaren in Katwijk is de afgelopen jaren verdrievoudigd. Dat staat te lezen in de Katwijk Speciaal. In 2019 waren er 951 bezwaren tegen de door de gemeente vastgestelde waarde van een woning. Vorig jaar is dit aantal gestegen naar 2.657 bezwaren.

De flinke stijging is in Katwijk niet anders dan in de rest van Nederland, laat de gemeente Katwijk desgevraagd weten aan de krant. ‘Dit komt door de gestegen waarde van woningen, de reclame die gemaakt is door de zogenaamde no cure no pay bureaus voor het ’gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ-waarde en de blijkbaar toegenomen bewustwording van de impact van de WOZ-waarde op de verschillende belastingen.’

Die bureaus kunnen voor particulieren bezwaar aanmaken bij de gemeente. Als de WOZ na zo’ n bezwaar aangepast moet worden, krijgen zij een vergoeding die betaald wordt door de gemeente. ‘Voor de duidelijkheid: al wordt een waarde met slechts 1.000 euro aangepast, dan is er al sprake van een bezwaar dat wordt toegekend. Deze bureaus kosten de gemeenten dan veel geld’, legt een woordvoerder uit. De kleine aanpassing van 1.000 euro levert een bureau ruim 600 euro op, terwijl het voordeel voor de huizenbezitter verwaarloosbaar is.