Ingezonden: DURF.

Er moeten meer betaalbare woningen komen. Te lang hebben we met woningbouw een houding van stilstand gezien. Het is tijd om dat te doorbreken. Binnenkort komt er een referendum over de vraag hoe we onze bouwambities willen realiseren.

Dat kan via parkeerregulering. Het voorstel is om parkeerregulering in te voeren in de wijken waar bouwplannen zijn – rondom het Hoornesplein, het Witte Hek en het centrum van Rijnsburg. Hierdoor kunnen we komende jaren 1200 woningen bouwen voor onze jongeren, gezinnen en ouderen.

Onze motie om de eerste twee jaar de eerste bewonersvergunning gratis te maken, is aangenomen. DURF heeft daarnaast een voorstel in de gemeenteraad ingediend – met succes – om de tarieven daarna zo betaalbaar mogelijk te houden. Parkeerregulering invoeren levert kosten op, denk aan handhaving en de plaatsing van betaalautomaten. Een tarief van ongeveer 35 euro voor de eerste, tweede bewonersvergunning en de bezoekersregeling – zou voldoende moeten zijn om deze kosten te betalen. Het invoeren van parkeerregulering levert de gemeente geen geld op. De auto is geen melkkoe.

DURF vind het belangrijk dat uit te spreken. Het gaat om het mogelijk maken van betaalbare woningbouw. We moeten daarvoor keuzes maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. In de komende maanden zullen we ons standpunt blijven toelichten en vragen van inwoners beantwoorden.

Voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw
Recent heeft DURF de beantwoording ontvangen van het college over de vragen die gesteld zijn over de mogelijkheden die de onlangs aangepaste Huisvestingswet biedt bij het toewijzen van betaalbare woningen. De gemeente mag door deze wetswijziging de helft van de beschikbare huurwoningen en nieuwbouw koopwoningen (tot €390.000) met voorrang toewijzen aan mensen met een economische, maatschappelijke of lokale binding.

Het gebruik van deze mogelijkheden zal maximaal benut moeten worden en via de Huisvestingsverordening vastgelegd moeten gaan worden. Het college wil dit ook voor elkaar krijgen. Het voorrang geven aan de eigen inwoners, door het maximale benutten van de wettelijke ruimte die nu is ontstaan, is dan ook het uitgangspunt. De komende maanden zal, ook op regionaal niveau, dit de inzet zijn om de problemen op de woningmarkt te verminderen.

DURF vindt dit goed nieuws en hoopt dat de mogelijkheid om voorrang te geven zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Dat doen we voor inwoners uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg die zoeken naar een woning. De tijd van woorden en beloftes is voorbij. Het is tijd voor verandering.