Nieuwe kustnota Hoogheemraadschap Rijnland in ontwikkeling

Rijnland beheert de zeewering tussen Wassenaar en IJmuiden en beschermt daarmee een groot deel van de Randstad. We houden de zeewering, in totaal ruim 40 kilometer, in goede conditie. De zeespiegel stijgt de komende eeuw en de kust groeit mee.
Waar nodig versterken we de ‘zwakke schakels’, zodat de zeewering ook in de toekomst voldoende veiligheid biedt.

In de Kustnota leggen we vast wat we wel en niet gaan doen om de kust te versterken, en daarbij houden we oog voor de mens en de natuur.
Het algemeen bestuur stelt de Kustnota vast na een inspraakprocedure, die start vanaf 20 april. Vooraf wil het algemeen bestuur op een aantal punten graag de mening van inwoners en bedrijven horen.
De huidige kustnota stamt nog uit 2010 het wordt dus tijd voor een update. Meedenken en meepraten is belangrijk.

Jean Rooker spreekt met Ineke van Steensel.

 

Korte introductie op de Kustnota.