De piketdiensten bij de brandweer Katwijk moeten verdwijnen. Dat concludeert de veiligheidsregio na onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op dit moment draaien de vrijwillige brandweermensen in piketrooster op de kazerne Katwijk (consignatie). Vanwege Europese regels mag dat niet meer.

Uit de Europese richtlijn Deeltijdarbeid bleek eerder al dat beroeps- en vrijwilligers niet meer hetzelfde werk mogen doen. Daarmee bestaat er reëel een kans dat vrijwilligers bij de brandweer beschouwd moeten worden als parttime beroepsmedewerkers.

Het huidige brandweerstelsel is gebaseerd op een combinatie van vrijwillige en beroepsbrandweer. Beide kennen dezelfde eisen en hebben hetzelfde takenpakket. Zeg maar; een beroeps brandweerman in Leiden doet hetzelfde werk als een vrijwillige brandweerman uit Katwijk.

Die Europese richtlijn Deeltijdarbeid is verder onderzocht, en nu blijkt dat het Nederlandse stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan blijven. Maar, dit geldt onder de voorwaarden dat ‘de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid en het contrast tussen vrijwillige en beroepsbrandweer wordt verscherpt.’

Concreet betekent dat vrijwilligers niet meer ingeroosterd mogen worden in piketdiensten. In het voorjaar wordt een knoop doorgehakt, tot die tijd worden geen onomkeerbare stappen genomen. De brandweer Katwijk zou kunnen gaan werken met vrije instroom, zoals nu bij andere kazernes het geval is.