Ingezonden D66 Katwijk en CU

De minister van Justitie en Veiligheid wil dat er een registratieplicht komt voor kringloopwinkels om heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten terug te dringen. De afgelopen dagen hebben de kranten volgestaan met angsten van diverse kringloopwinkels die dit niet zien zitten.

De fracties van D66 Katwijk en ChristenUnie zijn ook kritisch over deze wet en hebben daarom politieke vragen gesteld aan het college, want de gemeente kan een groot deel van de nieuwe wet zelf invullen.

Aan het verkeerde adres
De conceptwet, die nog aangenomen moet worden door de Tweede en Eerste Kamer, heeft als doel om het Wetboek van Strafrecht te vernieuwen. Immers worden de vermogensdelicten hardnekkiger. De fracties onderschrijven dan ook het feit dat hier werk van gemaakt moet worden door de landelijke politiek, maar betwijfelen of het administratief belasten van kringloopwinkels daarbij het middel moet zijn. “Bereik je met deze regels het doel dat je als overheid voor ogen hebt?’ vraagt raadslid Ben van der Plas (ChristenUnie) zich af.

Circulaire economie
Kringloopwinkels dragen bij aan de doelstelling om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te maken. Daarnaast dragen zij bij aan een inclusieve samenleving en armoedebestrijding. Vele spullen kunnen daar voor een relatief goedkope prijs aangeschaft worden en bovendien wordt er werkgelegenheid geboden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. “De maatschappelijke functie van kringloopwinkels moeten we koesteren en niet belemmeren met bureacratische regels,” aldus fractievoorzitter Carin Tawfik (D66 Katwijk).

Het college heeft een maand de tijd om antwoord te geven op de vragen van de fracties.

Klik hier voor de politieke vragen ‘Barmhartig beleid voor lokale kringloopwinkels’