Binnen de Economische Agenda 2021-2026 werkt de gemeente met ondernemers aan een vitaal, duurzaam en innovatief economisch klimaat. De samenwerking met lokale ondernemers is essentieel voor het slagen van de agenda. Daarom gaan we graag samen met het Katwijkse bedrijfsleven aan de slag. Dit doen we onder andere door concrete projecten financieel te ondersteunen. In 2022 wordt binnen de Economische Agenda aan drie projecten subsidie gegeven.

Met de Economische Agenda worden projecten beoordeeld door de Stuurgroep Economische Agenda. In de stuurgroep zit een vertegenwoordiging vanuit het Katwijkse bedrijfsleven.

Vervolgens adviseert zij het college van B & W van Katwijk over de ingediende projecten. Deze projecten moeten bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de Economische Agenda. Tijdens de beoordeling wordt gekeken waar energie zit en waar vanuit samenwerking invloed op kan worden uitgeoefend. 

Spelregels
Om mee te kunnen doen moet men wel aan een aantal spelregels voldoen. Zo is per jaar is totaal € 50.000,- beschikbaar. De bijdrage vanuit de Economische Agenda is bedoeld als extra financiële impuls om daadwerkelijk met een project aan de slag te gaan. Het kan gezien worden als steuntje in de rug. En tot slot, de financiële bijdrage is maximaal 50% van de totale projectkosten, met een plafond van € 15.000,- per project. De aanvragen voor een bijdrage kunnen het gehele jaar worden ingediend.

Projecten 2022
De drie projecten die in 2022 subsidie ontvangen van het college van B & W zijn:
– Projectinitiatief Goed, Groen, Groei duurzaamheidslabel Katwijk, ten behoeve van het verduurzamen van bedrijventerreinen;
– ’t Klaslokaal, waar leerlingen uit het VMBO en MBO de mogelijkheid wordt geboden om werkervaring op te doen op het gebied van onder andere horeca, retail en toerisme;
– Communicatie – en marketingplan Unmanned Valley, ten behoeve van het versterken van de samenwerking met Katwijkse en regionale ondernemers.  

Wethouder Jacco Knape: “In Katwijk zit ondernemen in het bloed. Er wordt door ondernemers hard gewerkt. Binnen de Economische Agenda is het belangrijkste doel om samen, gemeente én ondernemers, te werken aan een vitale, duurzame en innovatieve Katwijkse economie. Daarom vind ik het heel mooi nieuws dat we nog dit jaar deze drie lokale projecten een financieel steuntje in de rug kunnen bieden.”

Vorig artikelEneco verruimt periode om meterstanden door te geven
Volgend artikel[Podcast] Nieuwjaarsreceptie live op RTV Katwijk