Holland Rijnland Wonen (HRW), verantwoordelijk voor de woonruimteverdeling in regio Holland Rijnland, heeft het Jaarverslag Huren in Holland Rijnland (HiHR) gepresenteerd. Het goede nieuws is dat er in 2022 in totaal 3.690 huurcontracten zijn gesloten via het woonruimteverdeelsysteem HiHR. Daar is hard aan gewerkt door de medewerkers van HRW en de daarbij aangesloten corporaties. Chrétien Mommers, voorzitter van HRW: “We zijn blij voor de mensen die via Huren in Holland Rijnland een nieuwe woning hebben gevonden en trots op alle medewerkers die dat mogelijk hebben gemaakt.”

Luister hier naar het interview met Jan Hoek, Directeur Holland Rijnland Wonen

Het artikel gaat verder onder de podcast

Er is ook minder goed nieuws. Allereerst blijft het aantal woningzoekenden alleen maar stijgen. Eind 2022 waren het er 135.200, in 2021 waren dat er 127.700. Op een steeds krapper wordende huurmarkt lijkt het erop dat mensen zich willen verzekeren van een plekje op de wachtlijst. Ze schrijven zich alvast in als woningzoekende voor het geval ze op een later moment een sociale huurwoning nodig hebben.

Aantal woningzoekenden stijgt nog verder, minder verhuringen

Daarnaast zijn er in 2022 minder huurcontracten afgesloten dan in 2021; 3.690 tegen 3.923. Dat lijkt te maken te hebben met een achterblijvende woningproductie. Werden er in 2021 nog 478 nieuwbouwverhuringen geregistreerd, in 2022 waren dat 282. Let wel, het effect van nieuwbouw is groter dan alleen het aanbod van de nieuwbouw zelf. Nieuwbouw zorgt voor doorstroming en daarmee voor extra aanbod bovenop het nieuwbouwaanbod.

Vooruitblik: groeiend woningtekort
Het jaarverslag werpt ook een blik op de toekomst. In de regio is nu al sprake van een woningtekort, en dat zal in de komende jaren alleen maar toenemen door bevolkingsgroei. Daar komt bij dat steeds meer mensen uit bijzondere doelgroepen een beroep doen op de schaarse woningen. Denk daarbij aan de ambitie om mensen die nu nog in instellingen wonen, zelfstandig te laten wonen. Of aan statushouders voor wie een woning een belangrijke stap is in hun integratie in de Nederlandse samenleving.

Chrétien Mommers, voorzitter van Holland Rijnland Wonen: “Als het jaarverslag íets laat zien, is het wel dat er gebouwd moet worden in de regio. Meer en sneller dan tot nu toe gebeurd is. De regio heeft als doel dat minimaal 75% van de woningen toe te wijzen aan reguliere woningzoekenden en maximaal 25% aan mensen uit bijzondere doelgroepen. Door de achterblijvende woningbouw komt dat doel sterk onder druk te staan en dreigen we harde keuzes te moeten gaan maken. Alleen met meer sociale huurwoningen op korte termijn kunnen we hieraan ontkomen.”