Al het Nederlands drinkwater voldoet aan de eisen uit de Europese Drinkwater Richtlijn als het gaat over PFAS. Dit is een conclusie van het RIVM. Maar toch is roep om een PFAS-verbod groot. PFAS hoort namelijk niet in het milieu thuis en levert een gevaar op voor de volksgezondheid.

Door: Peter Onderwater

PFAS zijn chemische stoffen die producten vuil- en waterafstotend maken. Op zich niet verkeerd, maar uiteindelijk komt deze stof door productie en gebruik in het milieu terecht en ook in bronnen voor drinkwater.
Volgens de richtlijnen mag je 20% van de veilige waarde van PFAS binnenkrijgen via drinkwater. Het drinkwater van Dunea zit hier dichtbij, maar haalt die nieuwe richtwaarde nog niet helemaal.

Gezondheid is belangrijk
‘Dunea staat voor betrouwbaar drinkwater, ons drinkwater moet een leven lang veilig gedronken kunnen worden’, aldus Wim Drossaert, directeur van Dunea.
‘Dat kan nu, maar blootstelling aan PFAS vindt plaats via lucht, voedsel, gebruik van consumentenproducten en drinkwater. En alles bij elkaar moet het veilig zijn. Voor de meest effectieve maatregelen om blootstelling aan PFAS te verlagen, zal RIVM vervolgonderzoek doen naar alle blootstellingsroutes. ‘Wat ons betreft blijft een verbod op PFAS natuurlijk het beste’.

Wat doet Dunea?
Dunea is haar zuiveringsproces aan het finetunen om de gehaltes PFAS in drinkwater te verlagen. Maar PFAS verdwijnt niet helemaal. Want de PFAS die uit het water wordt gezuiverd komt in de restromen terecht en daar is nog geen oplossing voor.
‘We willen natuurlijk niet dat het eigens anders terugkomt in het milieu’, stelt Wim Drossaert. ‘Uiteraard is natuurlijk de omgekeerde wereld dat bedrijven dit soort stoffen mogen uitstoten en dat anderen het mogen opruimen. Onze zuiveringsinspanning neemt nu toe, maar zou volgens de Kaderrichtlijn Water juist omlaag moeten. Wat niet in de bronnen voor drinkwater terecht komt, hoeven we er ook niet uit te zuiveren.’

Luister hier naar het interview met de heer Jaap Mos, procesmanager Bron tot Kraan bij Dunea, in Katwijk NU op donderdag 20 oktober.