De gemeenteraad stelt binnenkort de ‘Gebiedsvisie Het Havenscharnier’ vast. 
 
Deze gebiedsvisie vormt de basis voor de verdere ontwikkelingen in het plangebied. En volgens de verwachting van het college kunnen er tussen de 250 tot 450 woningen gebouwd worden. En samen met de initiatieven van de ontwikkelaars en de bijdrage van de bewoners wordt een boeiende en kansrijke plek gemaakt: een nieuwe entree aan de Oude Rijn. 
 
En er zijn een aantal bijdragen aangeleverd door bewoners of anders betrokken partijen. En de inhoud van deze bijdragen varieert van zorg om de bouwhoogte, onvoldoende participatie, verdichting van het gebied, waterhuishouding, leefbaarheid, verkeersveiligheid.  
 
Luister hier naar het interview met Marjan Haasnoot, voorzitter van de Stichting Jachthaven Katwijk en Rob Bruins en Gerard Herbrink, Bewonersgroep ‘Atlantic’.