In februari 2023 heeft het CDA Katwijk vragen gesteld aan het college van B&W over de visvlonder onder de Torenvlietbrug. Dit naar aanleiding dat Limes International naar de rechter was gestapt om de bouw van deze visvlonder. Zo was directeur Seinstra bang voor onveilige situaties van werknemers en bezoekers van het restaurant.
Het college heeft begin maart op deze vragen gereageerd.

Nu blijkt, volgens de uitspraak van de rechter, dat voor het verlenen van een vergunning een verkeerde procedure is gevolgd.
Het CDA en de VVD hebben daarom opnieuw vragen gesteld over de verleende vergunning.

Luister hier naar het interview met Kimberley van der Nagel, CDA-fractielid.