Op donderdag 2 juni vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Allereerst neemt de raad afscheid van wethouders Van Helden, Nagtegaal en Van Starkenburg. Daarna volgt een debat tussen de fracties over het akkoord dat DURF, SGP en ChristenUnie voor de komende vier jaren hebben gesloten. Na het debat benoemt de raad de nieuwe wethouders, hun opvolgers in de gemeenteraad en een burgerlid.

Op 14, 15 en 16 maart hebben de inwoners van Katwijk de leden van de gemeenteraad gekozen. Vervolgens is er onderzocht welke partijen samen een meerderheid vormen, willen samenwerken en wethouders willen voordragen. Op 23 mei heeft de formateur het coalitieakkoord “Met elkaar realistische keuzes maken; Verandering met behoud van het goede” aangeboden en namens DURF, SGP en ChristenUnie voorgesteld de heren Jacco Knape, Gerard Mostert, Emile Soetendal en Sonny Spek als wethouder te benoemen. Voordat de raad over hun benoeming stemt, houden de fracties een debat over het akkoord dat deze drie partijen hebben gesloten.

Inspreken en de vergadering volgen
Bij deze vergadering is inspreken niet mogelijk. Belangstellenden zijn welkom; daarvoor is aanmelding niet nodig. Vanwege de vele gasten bij deze bijzondere vergadering is er waarschijnlijk alleen plaats in de Burgerzaal, waar de uitzending van de vergadering op een groot scherm is te volgen. RTV Katwijk zendt de vergadering uit.

Comments

comments

DELEN