Het openbaar vervoer is inmiddels toegankelijk voor mensen in een rolstoel, maar niet iedereen weet dat nog. Dat is de conclusie van een bezoek van de provincie aan Katwijk op uitnodiging van de PvdA. De PvdA-fractie ging woensdagmorgen op pad met Frederik Zevenbergen (lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland). Doel: het checken van de toegankelijkheid van bussen en bushaltes. ‘Mijn ervaring als rolstoeler is dat ik niet altijd in de bus kom’, geeft PvdA-fractielid Truus Gerse aan.

‘Goed en toegankelijk Openbaar Vervoer is een taak van de Provincie. Het zorgen voor toegankelijke bushaltes is een taak van de gemeente. Met dit werkbezoek willen wij onderzoeken waar de problemen zich specifiek voordoen. En wat de Provincie in samenwerking met de gemeente eraan kan doen het OV toegankelijker te maken’, aldus Gerse. Ongeveer tien procent van de bushaltes zijn van de provincie, de rest van gemeenten en waterschappen. De provincie roept dan ook gemeenten en waterschappen op om met concrete ideeën te komen om de bushaltes toegankelijker te maken, daar is ook subsidie voor.

Verder blijken veel bushaltes al rolstoelvriendelijk. En in elke bus is een knop om assistentie van de buschauffeur te vragen. Hij of zei kan een plank uitschuiven om mensen in een rolstoel de bus te laten instappen. Maar, er zijn nog veel verbeterpunten. Zo zijn een aantal bushaltes nog niet rolstoelvriendelijk, omdat de bus dat tot enkele jaren geleden ook niet was. Die bushaltes worden bij vervanging ook rolstoelvriendelijk gemaakt.