In opdracht van de gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest en de Provincie Zuid-Holland is een rapport opgesteld over het ruimtevraagstuk van de groeiende bedrijvigheid rondom het Leiden Bio Science Park (LBSP). Het Leiden Bio Science Park heeft zich ontwikkeld tot de economische motor van Leiden en de Leidse regio. Op het park is momenteel nog voldoende ruimte voor nieuwe bedrijven. Om te zorgen dat het Leiden Bio Science Park kan blijven floreren, is het van belang om nu te kijken waar uitbreiding in de toekomst mogelijk is.

Het rapport ‘Ruimtevraag life science & health en kennisintensieve bedrijvigheid binnen de Leidse regio’ is opgesteld door Buck Consultants International (BCI) en onderzoekt de potentiële economische groei en werkgelegenheid van drie verschillende sectoren in de nabije toekomst, zodat de Leidse regio tijdig kan inspelen op deze ontwikkelingen.

Profiteren
Het rapport stelt dat het Leiden Bio Science Park mogelijk al snel extra ruimte nodig heeft om te kunnen profiteren van de bijkomende werkgelegenheid en welvaart. In het rapport worden drie groeiende sectoren aangewezen die vragen om meer ruimte: de gezondheidzorg, het life science & health cluster en het kennisintensieve cluster. Denk bij het cluster gezondheidszorg en life science & health aan producten en diensten op het gebied van gezondheidszorg en biowetenschappen voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld farmaceutische producten, medische hulpmiddelen, biotechnologie. Bij het kennisintensieve cluster draait het meer om (hoog) technologische en kennisintensieve bedrijven zoals Unmanned Valley (UMV), SRON en Space Campus waarbij praktisch geschoold personeel van groot belang is voor de (maak)industrie.

Locaties
Het onderzoek van BCI richt zich op de bestaande gebieden Leiden Bio Science Park, De Geesten in Oegstgeest en de Spoorzone in Leiden en op twee mogelijke uitbreidingslocaties: Westerpoort in Leiden en Zijlhoek/De Woerd in Katwijk.

Bestemmingsplan
Voor het Leiden Bio Science Park adviseert BCI de koers door te zetten die het park al bijna 40 jaar succesvol hanteert in het aantrekken van life science & health-bedrijven. Om dit cluster ook in de toekomst te laten groeien moet hiervoor tijdig nieuwe uitbreidingsruimte beschikbaar zijn. Voor De Geesten raadt BCI aan zich te richten op de Gezondheidszorg en Life Sciences & Health, zoals in het bestemmingsplan is opgenomen.

Woon-werklocatie
Het BCI ziet de Spoorzone in Leiden als een nationale toplocatie voor kantoren. Hier kan zich ook de zakelijke dienstverlening vestigen. Voor Westerpoort wordt gedacht aan het creëren van een gemixte woon-werklocatie, waarbij kleinschalige productie- en kantoorfuncties worden ontwikkeld.

Kennisintensieve bedrijvigheid
BCI adviseert om in het huidige glastuinbouwgebied Zijlhoek/De Woerd de komende decennia in te zetten op een hoogwaardige gemengde woon-werkomgeving met kantoor- en bedrijfsruimte. Het gebied moet zich volgens BCI richten op kennisintensieve bedrijvigheid uit diverse sectoren met werkgelegenheid voor praktisch geschoolde werknemers. Ook de life science & health-sector wordt op deze locatie beoogd.

“Met deze vijf gebieden beschikt de regio over gevarieerde vestigingsmilieus waar uiteenlopende bedrijven en instellingen hun vestigingswensen op een kwalitatief goede manier kunnen invullen”, aldus Paul Bleumink, managing director van Buck Consultants International.

v.l.n.r: Wethouder Elfred Bus (Oegstgeest), Wethouder Jacco Knape (Katwijk), Wethouder Fleur Spijker (Leiden), Wethouder Gerard Mostert (Katwijk)