Zes van de veertien barakken tegenover voormalig vliegkamp Valkenburg mogen niet worden gesloopt van de rechter. Dat staat te lezen in een uitspraak van de rechtbank Den Haag van afgelopen donderdag.

Volgens de rechter heeft Dunea bij zes van de barakken niet goed gemotiveerd waarom de monumenten tegen de vlakte moeten. Acht andere barakken mogen wel worden gesloopt.

De Stichting Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Bond Heemschut hadden Dunea en de gemeente Katwijk voor de rechter gesleept.

Waterwingebied
Drinkwaterbedrijf Dunea wil de barakken slopen om het waterwingebied uit te breiden. De sloop van de veertien barakken draagt volgens hen bij aan de grondwaterbescherming, het integraal kwaliteitsbeheer, het natuurbeheer en de monumentale en recreatieve waarden van het gebied.

Vier barakken blijven behouden en zullen deel gaan uitmaken van een landschapspark, gericht op natuur- en erfgoedbeleving. Volgens Dunea is het realiseren van het project, waaronder het landschapspark, groter dan het belang dat wordt gediend met het behoud van de veertien barakken. De rechter gaat hier niet in mee.

30-meter zone
Zes van de veertien barakken op de slooplijst staan buiten 30-meter van het geplande waterwingebied. Hier heeft Dunea niet goed uitgelegd waarom de barakken tegen de vlakte moeten. De barakken leveren volgens de rechter geen risico op van verontreiniging van het waterwingebied, dat doen ze immers al 70 jaar niet.

Ook het feit dat de barakken gebruikt worden voor illegale activiteiten is geen reden voor de rechtbank om ze dan maar te laten slopen. Tijdens de zitting is besproken dat de zes barakken kunnen worden omheind door een hek, om zo ongewenst gebruik door anderen te voorkomen.

Het Cuypersgenootschap gaat in gesprek met Dunea en de gemeente over de gevolgen van deze uitspraak.