In de regio Holland Rijnland moeten tot 2030 30.500 woningen worden gebouwd. Dat staat in de ‘woondeal’ van 13 gemeenten in de groot Leidse regio, waar ook Katwijk deel van uitmaakt. De ambitie is hoog, maar het is de vraag hoe reëel het is.

Door Marc Wonnink

In heel Nederland moeten er tot 2030 900.000 woningen bij komen. In de Provincie Zuid-Holland zijn dat er 235.000. Voor Holland Rijnland 30.500. Die aantallen zijn bijna duizelingwekkend. Bouwen, bouwen, bouwen lijkt de oplossing. Maar er zijn ‘kritische succesfactoren’. Als die niet goed op orde zijn, gaat het aantal niet gehaald worden. Die winstwaarschuwing werd vorige week donderdag gegeven tijdens de vergadering over het onderwerp.

Als voorbeeld: In de provincie Zuid-Holland zijn harde plannen voor 100.000 woningen. Er zijn er echter 235.000 nodig. 

Betaalbaar
Die kritische succesfactoren hebben te maken met mobiliteit, stikstof, geluidsoverlast, waterkwaliteit, nutsvoorzieningen, schaarse middelen en procedures. Verder wil het Rijk dat er meer betaalbare woningen komen. Voor wat hoort wat, het Rijk zal met geld en instrumenten over de brug moeten komen om die doelstelling realistisch te krijgen.

Wethouder Gerard Mostert: ‘We zijn echt afhankelijk van regels rondom stikstof. Als daar geen harde afspraken over worden gemaakt, houden plannen bij de rechter geen stand.’

Meer betaalbaar en sociaal
In de gemeenteraden in de regio wordt de regionale woonagenda besproken. Daarin staan aanscherpingen voor woningbouw. Zo gaan gemeenten aan de slag met 65 procent betaalbare woningbouw (nu 50 procent) en 30 procent sociale woningbouw (nu 25 procent).

Verder komt er extra aandacht voor spoedzoekers en urgentieregelingen. 

Katwijk wil aanscherping
Het college van de gemeente Katwijk wil verdere aanscherpingen op de regionale woonagenda. Zo moet er duidelijk richting het Rijk en de provincie gecommuniceerd worden, dat ze over de brug moeten komen met geld.

Verder moet er meer aandacht komen voor goedkope sociale huurwoningen. Die zijn nu vaak nog te duur.

Holland Rijnland én de gemeente Katwijk moeten samen optrekken om meer betaalbare woningen voor elkaar te krijgen op voormalig vliegkamp Valkenburg.

Tot slot wil Katwijk dat de sociale huurwoningen bij voorkeur verhuurd worden door toegelaten instellingen, en niet door particulieren.

De gemeenteraad gaat op een later moment het voorstel van het college bespreken.

RTV Katwijk App
Heb jij de RTV Katwijk App al? Download ‘m gratis voor iOS of Android