In de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open.

Zondag 9 april bij de viering van Palmpasen droegen vele kinderen onder de muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot hun palmpaasstokken in processie de kerk binnen. Zo werd stilgestaan bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. De palmpaasstokken werden na de gezinsviering naar parochianen gebracht die een steuntje in de rug konden gebruiken. Deze foto’s kunt u binnenkort bekijken op www.joannesdedoper.nl onder het kopje ‘Fotogalerij’.

Om mee te vieren in de Goede Week…
Woensdag 5 april was er, ter voorbereiding op de Goede Week, een boeteviering waar het koor Cantemus haar medewerking aan verleende. Dat doen ze ook bij de viering van Witte Donderdag op 13 april om 19.00 uur waar wordt stilgestaan bij het laatste avondmaal. Kapelaan Plavcic gaat dan voor.
Op Goede Vrijdag 14 april wordt om 15.00 uur bij de kinderkruisweg het lijdensverhaal van Jezus verteld bij het langs gaan van de kruiswegstaties in de kerk. Deze zijn geschilderd door pastoor Hendriks (1908 – 1921) die ook zichzelf en enige parochianen heeft ingeschilderd. Kinderkoor De Vrolijke Noot zingt hier passende liederen bij. Leuk voor de kinderen om aan deze speciale kinderkruisweg deel te nemen. U kunt hier ook bloemen meenemen waarmee later het kruis zal worden ‘aangebloemd’. Kapelaan Plavcic is hier de voorganger.
Om 19.00 uur wordt in de viering het ruwhouten kruis binnengedragen. Het koor Vocalis verleent haar muzikale medewerking en zal zeker enige liederen van de passiecantate ‘Who is this King?’ zingen. Ook bij deze viering van Goede Vrijdag kunt u een bloemetje meenemen. Hiermee zal het kruis zaterdag worden ‘aangebloemd’. Pater Magnin en gebedsleider Noordermeer zijn de voorgangers in deze viering.

Paasvieringen
In de paaswake van Stille Zaterdag 15 april om 21.00 uur zal het kruis met alle bloemenpracht in het licht centraal staan. Ook zal de nieuwe paaskaars worden ontstoken. Het koor Vocalis zal dan ook zingen en kapelaan Plavcic is de voorganger.
Op paaszondag 16 april, eerste paasdag, is de gezinsviering om 9.30 uur waar de koren De Vrolijke Noot en Cantemus zullen zingen en pater Magnin en gebedsleider Noordermeer zullen voorgaan.
Op tweede paasdag, maandag 17 april, is er geen viering in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk.

Comments

comments

DELEN