Ingezonden: SGP

Er zijn interessante plannen om een archeologisch depot te realiseren onder het Wantveld. Een dergelijk depot kan een impuls geven aan de geschiedenis van de Romeinen en de Limes. Daarbij zou echter, volgens de initiatiefnemers, dit Wantveld veranderd worden in een soort duingebied met een wandel- of fietspad. Raadslid Wim van Duijn (SGP) heeft daarom het college vragen gesteld over de cultuurhistorische waarde en beschermwaardigheid van dit gebied.

De gedachte van de SGP klopt. Het Wantveld heeft zeker cultuurhistorische waarden. Het is immers de plek waar vroeger nettenboetsters hun werk verrichtten en ook kunstschilders destijds en-plein-air (in de buitenlucht) schilderden. Er ligt op dit gebied vanuit het bestemmingsplan de dubbelbestemming archeologie. Het gebied heeft weliswaar geen bescherming vanuit de Erfgoedverordening, maar ook het college spreekt van het belang om weloverwogen met dit erfgoed om te gaan. Een antwoord waar de SGP volledig achter staat.

Op de vraag van Wim van Duijn (SGP) of er mogelijkheden zijn om zowel de kans te grijpen van een archeologisch depot als ook het opwaarderen van het Wantveld als gebied van cultuurhistorische waarde, reageert het college positief. Er worden zeker mogelijkheden gezien om dit te combineren. Het college denkt aan de mogelijkheid van een gebiedsvisie met veel koppelkansen, waaronder het nettenboeten, en-plein-air schilderen en meer. De raad zal binnenkort geïnformeerd worden met een raadsbrief, waarin ook op dit aspect nader wordt ingegaan. Ook zal het projectplan met de raad besproken worden.

De SGP is verheugd dat er serieus nagedacht wordt om het Wantveld meer op te waarderen en wacht verdere informatie geïnteresseerd af.