Maandag 20 november heeft wethouder Gerard Mostert het lang verwachte Actie Verkeersplan gepresenteerd. En in dit plan staat een top 10 van verkeersknelpunten die de gemeente gaat aanpakken. Een aantal van die plannen kunnen vrij snel worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit plan inmiddels aan de gemeenteraad aangeboden om ‘groen licht’ te krijgen. Met dit plan wil de gemeente zorgen dat er een verkeersveilige omgeving ontstaat in Katwijk.

Top 10
Voor de top 10 geselecteerde locaties is niet alleen het aantal verkeersslachtoffers doorslaggevend. Ook snelheid(sovertredingen) en ‘menging’ van verkeer speelt een belangrijke rol. Snel verkeer vormt ten opzicht van langzaam verkeer een risico. Aangezien Katwijk het lopen en fietsen wil stimuleren, krijgt het langzaam verkeer (voetganger en fietser prioriteit in het actieplan.
1.  Fietsoversteken over bredere N206 afrit en Ambachtsweg bij Hoorneslaan
2.  Kruisingsvormen en fietsruimte passen niet bij doorgaande 30km/u Boulevard (GOW30)
3.  Gelijkwaardige kruising GOW30-wegen bij Bosplein
4.  Verschillende vormgeving fietsruimte Kon . Julianalaan (Zeeweg-brug)
5.  Geen voorrang en afsnijden groot gelijkwaardig plateau Rijnstraat-Turfmarkt
6.  Smalle fietsruimte naast snel (groot) verkeer op Valkenburgseweg
7.  Oplichtend knipperbord in plaats van verkeerslicht bij zebrapad Oegstgeesterweg
8.  Kruisen Voorhouterweg met Bankijkerweg en Vinkenweg bij hoge snelheden
9.  Smalle fietsruimte Buitensluis en Noordduinseweg
10. Bedoeling en zichtbaarheid keien en bomen Hoofdstraat

Gedragsbeïnvloeding
Naast de aanpak van de knelpuntlocaties is er ook bredere aandacht voor gedragsbeïnvloeding. Zo zijn alertheid en aangepaste snelheid met name rond scholen en speelplaatsen uiterst cruciaal om ongevallen met spelende kinderen te voorkomen.

Het volledige ‘Actieplan Verkeersveiligheid 2023-2026’ kunt u hier lezen.

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk