Op donderdag 28 maart hebben Marjan Homan-Haasnoot en Jan Schouten het definitieve verzoek voor het referendum over ‘meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering’ ingediend. De teller voor de ‘papieren’ ondersteuningsverklaringen staat op 1119, maar hoeveel digitale ondersteuningsverklaringen er zijn verzameld was nog niet bekend tijdens indienen van het definitieve verzoek. Maar het aantal ‘papieren’ ondersteuningsverklaringen was ruim voldoende.

Verwarring
De initiatiefnemers zijn blij dat aantal ruimschoots is gehaald. Het is nu tijd om ‘het eerlijke verhaal bij de inwoners van onze gemeente Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg te brengen’, zo staat er te lezen op de Facebookpagina.
Het veranderen van de titel van het raadsvoorstel zorgde voor verwarring bij de inwoners. ‘Het liep iets stroever’ zo verwoordde Jan Schouten het verloop over het ophalen van steunverklaringen. ‘De tekst leverde gefronste wenkbrouwen op!’.

Campagne voeren
Het campagne voeren voor het referendum is inmiddels begonnen. Zo maken initiatiefnemers op hun Facebookpagina zich onder andere druk over de flyer van DURF waar ‘onwaarheden in staan’. Hierbij gaat het vooral over het aantal parkeerplaatsen dat bij nieuwbouwwoningen moet komen.

Aanvraag budget
De initiatiefnemers hebben bij de gemeenteraad een verzoek ingediend met de vraag om een budget beschikbaar te stellen om campagne te kunnen voeren, net zoals politieke partijen ook campagne voeren. Marjan Homan Haasnoot: ‘Wij zijn gewoon werkende inwoners en wij hebben niet het eigen budget die zij (politieke partijen, red.) hebben. Dus ik vind het niet eerlijk als wij het niet krijgen.’

Met eigen middelen
In de door de gemeenteraad opgestelde conceptbrief staat te lezen dat de raad geen budget beschikbaar zal stellen aan de initiatiefnemers voor het voeren van een campagne bij een referendum.
In een toelichting hierop schrijft de gemeenteraad: ‘Als een wethouder campagne voert, zal hij dat net als u doen met eigen middelen, zonder ambtelijke ondersteuning of inzet van mediakanalen van de gemeente.’ en ‘De politieke partijen kunnen zelf bepalen of zij zich mengen in de campagne. Dat kunnen zij met eigen middelen doen. De fracties zijn daarbij vrij om hun bestaande fractiebudget hiervoor te benutten.

Het lijkt er dus op dat de initiatiefnemers de kosten die gemoeid zijn met het voeren van een campagne uit eigen zak moeten betalen of hiervoor een sponsor moeten zoeken.

Beeld: RTV Katwijk