Eind april is het college van B&W door het COA en de provincie benaderd met de vraag om mee te werken aan de realisatie van een noodopvang van asielzoekers op rijksgrond in het plangebied van Valkenhorst. Het gaat om de opvang van 500 tot 1000 plaatsen. Dit verzoek komt bovenop op de al 500 gehuisveste asielzoekers en de instemming om 40 AMV’ers op te vangen.

In een eerste reactie heeft het college laten weten niet mee te willen werken aan de realisatie van deze noodopvang op rijksgrond. Burgemeester Cornelis Visser: ‘We hebben het afgelopen jaar, ook met medewerking van de gemeenteraad en eigenlijk ook zonder vervelende reacties vanuit de samenleving, gezegd dat we ook nog 40 AMV’ers, dus minderjarige vreemdelingen willen opvangen, naast het huidige AZC. Dus Katwijk vindt dat we heel veel doen en op dit moment hebben we ‘nee’ gezegd.’

Het is nog niet bekend of andere gemeenten in onze omgeving ook een dergelijk verzoek hebben ontvangen, aangezien de grond waarop het huidige AZC en mogelijk de toekomstige uitbreiding, op rijksgrond staan.