Bij de restauratie van de Visserijschool zijn hoge kosten gemaakt om het oorspronkelijke karakter en de herkenbaarheid van de school te behouden. De Reserve Restauratie Monumenten is in het leven geroepen om eigenaren van monumenten bij kostbare restauraties te ondersteunen. 

Restauratiekosten
In 2022 is de school gerestaureerd en verbouwd door Ouwehand Bouw, op dat moment eigenaar van het gebouw. De Erfgoedcommissie heeft door middel van diverse bezoeken en overleg met de mensen van Ouwehand Bouw bekeken of de restauratiewerkzaamheden goed werden uitgevoerd en meegekeken naar keuzes die in het werk gemaakt moesten worden, zoals kleurstelling van schilderwerk. Ouwehand Bouw heeft eind oktober 2022 een brief geschreven aan de gemeente, waarin zij vragen of zij voor de restauratiekosten van de Visserijschool een bijdrage uit de Reserve Restauratie Monumenten kunnen ontvangen.

Aanvraag toekennen
Ouwehand Bouw heeft met Dunavie bij de verkoop van de visserijschool de afspraak gemaakt, dat bij toekenning van de bijdrage uit de Reserve Restauratie Monumenten aan Ouwehand Bouw, Dunavie het bedrag krijgt van Ouwehand Bouw.

Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om een bedrag van  € 100.000,00 beschikbaar te stellen. Als dit bedrag door de gemeenteraad wordt toegekend is het resterende bedrag van zo’n € 275.000,00 beschikbaar voor andere aanvragen.

Het volledige raadsvoorstel voor de bijdrage in de restauratie van het gemeentelijk monument ‘De Visserijschool’ is hier te lezen.

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk