Videoverslag onthulling herdenkingsplek op donderdag 7 september voor de Stijkelgroep

Van de onthulling van de herdenkingsplek is een videoverslag gemaakt. Dit videoverslag is vanaf maandag 18 september, de komende 7 dagen te zien op RTV Katwijk om 12.00 uur, 18.00 uur en 21.30 uur, direct na de nieuwsberichten van Katwijk NU.
Het videoverslag is daarna ook te zien via het YouTube-kanaal van RTV Katwijk.

Op donderdag 7 september is op de algemene begraafplaats aan de Zuidstraat in Katwijk een extra herdenkingsplek voor de Stijkelgroep opgericht. En daarmee is na jaren actief zoeken naar een geschikte locatie voor de replica, dat in de tuin van het Zuid-hollands Verzetsmuseum in Gouda stond, een einde gekomen.

Een monument dat onder andere bijdraagt aan de herinnering aan de drie Stijkelgroepleden uit Katwijk.

Door Peter Onderwater

Aandacht voor verhaal
De stichting Eregraf Stijkelgroep zet zich in voor het onder de aandacht brengen van het verhaal van de Stijkelgroep onder een zo breed mogelijk publiek.

Van de 47 mannen en vrouwen die in het voorjaar van 1941 werden opgepakt, zijn er 32 gefusilleerd op 4 juni 1943 te Berlijn-Tegel en de overige leden werden veroordeeld tot strafkampen. Slechts 3 vrouwen en 1 man van deze verzetsbeweging overleefden de verschrikkingen van de Duitse concentratiekampen.

Drie van de leden van de Stijkelgroep kwamen uit Katwijk: Arie van der Plas, Willem van der Plas en Maarten Hoek. Alle drie behoorden zij tot de grote groep die op 4 juni in Berlijn-Tegel zijn gefusilleerd.

Inzetten voor vrijheid
Het is een plek waar we de nagedachtenis aan de leden van de Stijkelgroep levend kunnen houden, en het is een plek die stimuleert om de bijzondere verhalen te vertellen van de leden van de Stijkelgroep en daarmee nieuwe generaties te inspireren en motiveren om zich in te zetten voor de vrijheid.

Onthulling
Het onthulde monument is een replica, het originele staat in Den Haag op de begraafplaats Westduin. Op de Algemene Begraafplaats in Katwijk heeft het nu een ereplek. Naast het monument staat een informatiebord.

Op de Opleidingsschool werd aan groep 7 over de Stijkelgroep een gastles gegeven. De leerlingen raakten onder de indruk schreven samen een gedicht. Dit werd bij de onthulling door een aantal leerlingen voorgedragen. Er werden kransen en bloemen gelegd door de nabestaanden.

Bron: Stichting Eregraf Stijkelgroep
Foto’s: RTV Katwijk