Ingezonden: VVD.

Afgelopen maand stelde de Katwijkse VVD vragen over de toekomst van Panbos. De gemeente Katwijk is van plan het eigendom en beheer van het bos over te dragen aan drinkwaterbedrijf Dunea. De VVD maakt zich zorgen over de toekomstige voorzieningen van het bos, en een mogelijke krimp. Momenteel huurt de gemeente namelijk circa een derde van Landgoed Stichting Duindigt. De partij betwijfelt of Dunea er belang bij heeft de huur van dit Wassenaarse grondgebied voort te zetten.

In de beantwoording houdt het college de mogelijkheid open dat het nu toegankelijke deel van Panbos straks een stuk kleiner wordt, gezien antwoorden als ‘wij kunnen ons een inkrimping van het areaal niet voorstellen’ en ‘wij gaan daar vooralsnog niet vanuit’ (betreft inkrimping).

De VVD kondigt daarom aan deze week een motie in te dienen, waarbij gevraagd wordt om de gemeenteraad inspraak te geven vóór de verkoop van Panbos. Op deze manier kan er een politiek oordeel worden gegeven voor de verkoop definitief is, en kan het college gevraagd worden de overeenkomst aan te passen. Over de motie wordt donderdagavond gestemd.