Zaterdag is in Noordwijk het boek ‘Coepelduynen op de kaart’ gepresenteerd. De eerste exemplaren van dit boek over dit duingebied tussen Katwijk en Noordwijk zijn aangeboden aan burgemeester Wendy Verkley van Noordwijk en Erik Buijs van Staatsbosbeheer.

‘Coepelduynen op de kaart’ telt 228 pagina’s en zo’n 1.400 foto’s en is te koop in de boekhandels in de regio en via diverse webshops.

Het boek ‘Coepelduynen op de kaart’ laat zien hoe bijzonder dit duingebied is. Flora en fauna worden uitgebreid beschreven en in beeld gebracht, evenals de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de cultuurhistorische aspecten en het gebruik van dit gebied door de mens door de eeuwen heen.

Coepelduynen is vooral een natuurgebied, maar is tevens zeewering en een recreatiegebied. Als recreatiegebied is het met name bijzonder omdat het centrale deel na het broedseizoen vrij te betreden is. Men hoeft er niet op de paden te blijven, want die paden zijn er niet.

Het duingebied Coepelduynen is minder bekend bij recreanten, maar door zijn bijzondere flora zeer geliefd bij duinonderzoekers die hier al decennia lang onderzoek doen. Zes jaar geleden heeft de Werkgroep Berkheide de broedvogelmonitoring in de Coepelduynen in haar werkzaamheden opgenomen.

VIAUitreiking eerste exemplaar aan burgemeester Verkley van Noordwijk. Fotograaf: Richard van Egmond