Het centraal stembureau van Zuid-Holland heeft op vrijdag 24 maart de uitslag van de verkiezingen, zetelverdeling en gekozen leden vastgesteld.

Opkomstpercentage
Het opkomstpercentage voor Zuid/Holland was 54,52%. In 2019 was het opkomstpercentage 54,49%.
Bekijk hier het proces verbaal met daarin onder meer de gekozen kandidaten.

Installatie Statenleden en bevindingen verkenner Fred Teeven
De Statenleden worden op woensdag 29 maart 2023 vanaf 10.00 uur geïnstalleerd in de Statenzaal van het Provinciehuis. De verkenner voor Zuid-Holland, Fred Teeven, zal tijdens deze vergadering verslag doen van zijn bevindingen. De installatievergadering kan gevolgd worden via de livestream.

Beeldillustratie: RTV Katwijk