Stichting Prohles, het schoolbestuur van de Christelijke Opleidingsschool, is boos op de gemeentelijke Erfgoedcommissie. Die commissie wil de Opleidingsschool behouden en vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor aanpassingen. Prohles is het daar niet mee eens en vindt de opstelling van de commissie ‘onacceptabel’. Om schot in de zaak te krijgen, stelt Prohles een compromis voor: sloop met behoud van de voorgevel.

De gemeente reageert met: ‘Wij zullen als laatste stap op korte termijn nog een aanvullend advies inwinnen over de mogelijkheden voor realisatie van uw onderwijskundige visie en –
ambities bij behoud van de monumentale waarden in het schoolgebouw.’

Al ruim tien jaar wordt gesproken over het pand. Het schoolbestuur wil het pand slopen en vervangen voor nieuwbouw. Het Cuypersgenootschap en enkele inwoners hebben bezwaar tegen de door voorgestelde sloop en pleiten ervoor het gebouw te behouden als toonbeeld van naoorlogse bouw en aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Vorig jaar werd een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de toekomst van het schoolgebouw, waarin verschillende scenario’s worden onderzocht. Dat onderzoek is inmiddels klaar en volgens Prohles blijkt ‘ondubbelzinnig dat sloop en nieuwbouw (scenario 1) de hoogste score heeft’. Dat de Erfgoedcommissie nu een ander standpunt inneemt, vindt het schoolbestuur  ‘onacceptabel’.

Comments

comments

DELEN