D66 Katwijk: De politiek van het niet durven

Ingezonden: D66 Katwijk

Afgelopen donderdag werd er gedebatteerd over de varianten van het eindejaarsevenement. Het college had vier keuzes aangeboden aan de gemeenteraad, waarbij zij als voorkeur hadden om 15.000 euro uit te zetten naar de markt. Dit zou het einde van Stichting Katwijkse Activiteiten (SKA) betekenen, omdat zij dit evenement niet kan organiseren met het geld wat nu ter beschikking wordt gesteld. Na veel politieke onrust is het voorstel uiteindelijk ingetrokken, waarna D66 Katwijk met een leeg en teleurstellend gevoel het zomerreces ingaat.

Zinkend schip
Het college heeft wekenlang contact gehad met SKA over hun toekomst, die sinds vorig jaar op wankelen staat. Uit deze gesprekken blijkt echter dat realiteit en fictie niet met elkaar overeenkomen. Zo beweert men dat SKA behoefte heeft aan een meerjarenperspectief in de vorm van een contract, terwijl het bestuur zelf aangeeft dat zij slechts hun leveranciers vooruit willen betalen. “Bij D66 Katwijk wringt deze discrepantie ontzettend, omdat we allemaal baat hebben bij een goed gedragen voorstel. Door met twee verhalen naar buiten te komen laat je zien dat je als college niet in staat bent geweest om constructieve hulp aan te bieden aan SKA,” aldus fractievoorzitter Carin Tawfik.

Naast dit, werd er ook een document beloofd met criteria om te toetsen welke marktpartij zou kunnen voldoen aan het organiseren van een eindejaarsevenement. Op woensdagmiddag werd dit naar de gemeenteraad toegestuurd en was het leesbaar voor het publiek. Tot grote verbazing van de fractie werd dit document vlak voor de raadsvergadering op donderdagavond teruggetrokken, omdat het college de voorliggende punten nog niet besproken had. Tawfik deed tijdens het debat nog het voorstel om tien minuten te schorsen, zodat het college het onderling kon goedkeuren waarna het in de tweede spreektermijn rijp zou zijn voor discussie. Dit mocht echter niet baten. De fractie beschouwt de voordelen van SKA als dé criteria om dit eindejaarsevenement te organiseren: de expertise, know-how, broedplek voor jong en aanstormend talent en het feit dat hun begrotingen altijd sluitend zijn geweest.

Redelijkheid en billijkheid
Het betreurenswaardige gevoel waarmee D66 Katwijk het zomerreces ingaat, wordt versterkt door de Katwijkse muur die is opgezet tussen de voorstellen van GemeenteBelangen en DURF. In essentie waren veel partijen het met elkaar eens dat SKA nog één jaar het eindejaarsevenement moest organiseren, om vervolgens kritisch te reflecteren op de resultaten die er dan zijn bereikt. Echter, vanuit DURF werd ook voorgesteld om keihard af te rekenen op iedere cent die SKA niet zou kunnen terugbetalen. D66 Katwijk kon zich niet vinden in die gedachtegang. Voor de fractie staan redelijkheid en billijkheid centraal. Dat betekent dat er breder gekeken moet worden naar de effecten van SKA, zoals het feit dat jongeren hier behoefte aan hebben en de samenkomst van jong talent. Daarbij kon SKA, degene die uiteindelijk de gevolgen hiervan moeten ondervinden, zich ook niet vinden in het voorstel van DURF. D66 Katwijk beschouwt dit voorstel als een vorm van afbreuk aan het vertrouwen in de politiek, terwijl DURF al jarenlang pretendeert dit te willen aanpakken.

Na het zomerreces wordt de discussie hervat. Voor nu is het aan het college om het vertrouwen in de gemeenteraad en naar onze inwoners toe te herstellen.