Ingezonden: DURF.

Vorige week heeft het college aangekondigd dat er definitief een nachtbus komt tussen Katwijk, Leiden en Noordwijk. Dit is een geweldig moment voor veel Katwijkers en ons, want dit vonden heel veel kiezers van ons belangrijk! Regelmatig vroegen mensen aan ons of het al was gelukt, want al sinds 2017 doen wij oproepen om een nachtbus te realiseren.

DURF is ontzettend blij dat dit gelukt is en wil de gemeente bedanken voor de inspanningen die zijn verricht. Wij hopen dat dit een groot succes wordt zodat het nachtnet definitief wordt. De komende twee jaar gaat Jonker Travel BV het organiseren voor de vrijdag- en zaterdagnacht. Elk uur rijdt er een bus. Langzaam maar zeker maken we met elkaar verandering mogelijk!

Aanpak kruispunt N206/Hoorneslaan gaat starten
De afgelopen jaren is er veel gesproken over het kruispunt N206/Hoorneslaan. Ook wij hebben diverse keren onze zorgen geuit over de verkeersveiligheid. Er zijn eerder al ongelukken gebeurd, maar ook incidenten die niet altijd worden geregistreerd. Daarnaast gaat het om een route waar veel schoolgaande kinderen langskomen. Reden genoeg om in actie te komen! De komende maanden komen er door de gemeente verschillende maatregelen als proef om te kijken of de situatie veiliger wordt. De volgende maatregelen komen er:
– Proefafsluiting voorsorteervak per 19 april
– Noordelijke fietsoversteken afgesloten per 19 augustus
– Onderzoek naar verkeerslichten

DURF is tevreden dat eindelijk dit verkeersonveilige punt wordt aangepakt door de gemeente, er is geluisterd naar de zorgen van veel inwoners en er uitgebreide betrokkenheid is geweest van alle partijen. Wij zijn ontzettend benieuwd naar de resultaten en hopen dat dit gaat zorgen voor een verkeersveilige plek voor fietsers in Katwijk!

DURF op bezoek bij biljartvereniging De Bogaert
Onlangs zijn DURF-raadsleden Justin Soetendal en Rens van Duijn op bezoek geweest bij de Rijnsburgse biljartvereniging De Bogaert. In de Burgt spraken wij over de vereniging en de ontwikkelingen rond de Burgt. Er komt een spannende tijd aan met de renovatie van de Burgt. Wat gaat dat precies betekenen voor de biljart? Is er nog voldoende ruimte? Hoe gaan we om met het stijgende ledenaantal?

DURF heeft het behoud van de biljartvereniging altijd gesteund en zijn ook blij dat er in de toekomst ruimte voor ze is. Tegelijkertijd willen wij kritisch kijken of dit voldoende is. Wij danken de heren van biljartvereniging De Bogaert voor het warme ontvangst en uitgebreide verhaal.