Ingezonden: VVN.

Maandag 3 en dinsdag 4 april waren het de kinderen van de groepen zeven van alle Katwijkse en Valkenburgse basisscholen en S.B.O. de Windvang die met de praktische verkeersproef vanaf het Marktplein startten. Gerard Bol, bestuurslid VVN Katwijk: ,,We mogen trots zijn op de organisatoren, alle vrijwilligers van VVN Katwijk, de scholen in de voorbereiding, ouders op de posten langs de route en de politie middels de wijkagent die het dit jaar weer allemaal mogelijk hebben gemaakt. Het is goed om zo deze zeshonderd kinderen van onze scholen hun fietsgedrag te laten toetsen aan de verkeersregels in hun eigen (school)omgeving. Waarbij de kinderen van de Oranjeschool, als eerste school ook nog hartverwarmend werden toegesproken door wethouder Gerard Mostert.”

‘Verkeersveiligheid is jaarrond belangrijk!’

Mostert: ,,Verkeersveiligheid en goed fietsgedrag is ontzettend belangrijk. Als je deelneemt aan het verkeer houd je rekening met elkaar en houd je je aan de regels.” Bol: ,,Daarom organiseren we als VVN Katwijk jaarrond ook verkeersacties als de scholen weer gaan beginnen, de dode hoeklessen, een fietsverlichtingsactie in november enz. Het hoort er allemaal bij. Verkeersveiligheid houdt immers niet op bij deze praktische verkeersproef, dat is jaarrond! Maar we denken samen met de Fietsersbond ook aan de voorkant mee bij de (her)inrichtingsplannen in Katwijk. Daar begint het al om de fietser en voetganger daadwerkelijk ook verkeersveilige situaties te kunnen aanbieden. En wat deze geslaagde kinderen van de groepen 7 betreft? Uiteindelijk gaat het er allemaal toch om hoe ze onderweg hun verkeersgedrag nu en later daadwerkelijk handen en voeten gaan geven!”

VVN Katwijk is ook te vinden bij…

Voor meer informatie over VVN Katwijk kunt u terecht op de website https://vvn.nl.

Klik daar aan ‘In je buurt’, kies ‘Zuid-Holland’ en ‘Katwijk’. Daar vindt u na 16 april ook het jaarverslag van 2022, maar ook meer lokaal nieuws in woord en beeld. ,,Zo gaan we met de werkgroep verkeersexamens binnenkort kijken naar mogelijkheden om ook andere doelgroepen van kinderen een praktische verkeersproef te kunnen aanbieden”, aldus VVN Katwijk-bestuurslid Bol.