Ga in de Stille Week samen met de Vredeskerk op weg naar Pasen

Ingezonden: Vredeskerk.

In de Stille Week die voorafgaat aan het Paasfeest zullen er, volgens de traditie van de vroege kerk, iedere avond vanaf 19.30 uur vieringen gehouden worden in de Vredeskerk. We lezen de hele week uit het lijdensevangelie, zoals die is opgetekend door de evangelist Lucas. De diensten van maandag tot en met woensdag duren ongeveer een half uur. Op Witte Donderdag zullen we met elkaar de instelling van de Heilig Avondmaal gedenken. We zullen, net als Jezus deed op de donderdag voor Zijn sterven, met elkaar het brood en de wijn delen. Goede Vrijdag gedenken we het sterven van onze Heer. Daarbij lezen we de teksten afgewisseld met het zingen van passieliederen. Tijdens de viering doven we het licht van de Paaskaars. Op Stille Zaterdag zullen we rondom het doopvont onze eigen doop herdenken. In die doop zijn we met Christus gestorven en door het doopwater heen met Hem opgestaan tot nieuwe Leven. Als teken van de Levende Heer, zal de nieuwe Paaskaars brandend worden binnengebracht. Aan deze Christuskaars kan iedereen zelf een licht ontsteken. Aangestoken aan Zijn Licht, mogen ook u en jij Lichtdragers zijn in onze vaak duistere en onzekere wereld.

We nodigen alle belangstellenden uit om deze ingetogen vieringen met ons mee te maken. Ga samen met ons op weg naar Pasen, de Toekomst tegemoet.