Ingezonden: GemeenteBelangen.

Het Rijk heeft bepaald dat er nu en in de komende jaren méér structurele opvangplaatsen voor asielzoekers nodig zijn. En wil met de Spreidingswet het aantal te huisvesten asielzoekers verdelen over de gemeenten, op basis van inwoneraantal. Het college heeft namens 18 gemeenten in de regio, de gemeenteraad gevraagd solidair te zijn en te verklaren dat iedere gemeente evenredig gaat bijdragen aan de huisvesting van asielzoekers.

Katwijk moet volgens deze afspraak minimaal 280 asielzoekers huisvesten. Momenteel verblijven er al 531 asielzoekers in het AZC Katwijk. De regionale afspraken zijn goed om andere gemeenten nu ook hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Het is voor Katwijk sowieso een voorstel van de categorie ‘baat het niet, schaadt het niet’. We krijgen mogelijkheden om de extra vluchtelingen die we al opvangen met andere gemeenten uit te ruilen. Bijvoorbeeld als het gaat om de huisvesting van statushouders. Dat creëert ruimte op de krappe Katwijkse woningmarkt!

GB voelt de verantwoordelijkheid om erkende vluchtelingen fatsoenlijk te huisvesten. Wij staan achter de bestuurlijke afspraken die er zijn met het COA voor gezinsopvang. Toch stelt het college nu voor om nog 40 extra speciale vluchtelingen te huisvesten. Kinderen die zonder hun ouders asiel aanvragen. Dat klinkt heel nobel maar GB vindt dat een enorme verantwoordelijkheid. Het betekent dat het COA en de gemeente straks voor de opvoeding staan van deze kinderen. Die 24 uur per dag zorg, begeleiding en beveiliging moeten krijgen Wie gaat bij eventuele problemen opdraaien voor extra zorgkosten en begeleiding? De gemeente is ook verantwoordelijk voor de huisvesting en inrichting van het onderwijs. Kunnen wij dit waarmaken? En wie garandeert ons dat dit geen jongeren betreft uit veilige landen?

GB zal erop toezien dat eventuele extra huisvesting voldoet aan de voorwaarden.