Op donderdag 17 november is er tussen 19.45 en 21.15 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over het Meerjaren Uitvoeringsprogramma KAM 2022-2037.

In 2019 is de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) vastgesteld. Het Meerjarig Uitvoeringsprogramma KAM (MUP-KAM) geeft aan welke concrete verkeersmaatregelen, onderzoeken en projecten voortvloeien uit de beleidskeuzes uit de KAM. Het college heeft hierin prioriteiten gesteld. De benodigde investering is € 66,5 miljoen verdeeld over 15 jaar, waarvan € 28 miljoen in de Investeringsagenda 2022-2030 is opgenomen.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het Meerjaren Uitvoeringsprogramma KAM 2022-2037 en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.