Ingezonden: SGP.

Enkele maanden geleden stelde raadslid IJsbrand Guijt al vragen aan het college over de toenemende overlast op diverse plaatsen in ons dorp. Destijds werd dit door het college afgedaan dat deze overlast incidenteel was en zeker niet structureel.

Vervolgens zijn er tijdens de oordeelsvormende sessie over het vaststellen van het regionaal beleidsplan voor de politie opnieuw vragen gesteld aan de burgemeester over de aanhoudende overlast. Ondanks het feit dat wij hier door diverse mensen op waren geattendeerd, was het probleem bij het college nog steeds niet bekend. Er zouden bij de politie vrijwel geen meldingen binnenkomen.

Tijdens de besluitvormende sessie waarin het genoemde beleidsplan definitief werd vastgesteld zijn er weer vragen gesteld over de overlast. Dit nadat bij navraag nog steeds bleek dat de klachten niet waren opgelost en er wel degelijk meldingen zijn gedaan. Aan de burgemeester werd gevraagd of hij wilde toezeggen om zijn oor toch nogmaals ten luister te leggen bij de korpschef.

Tot verwondering van de SGP, maar ook vreugde gaf de burgemeester nu aan dat hem juist die middag ook berichten vanuit de politie ter ore waren gekomen dat er wel op diverse plaatsen last is van vandalisme en overlast. Het probleem wordt nu opgepakt middels afspraken met het wijkteam en de politie. Goed nieuws dus En hopelijk wordt er nu adequaat opgetreden.

Uiteraard zal de SGP verder de vinger aan de pols houden en betrokkenen op de hoogte houden over de ontwikkelingen. Maar bovenal hopen wij natuurlijk dat de overlast op zo’n kort mogelijke termijn is verholpen.