Kan brak grondwater geschikt gemaakt worden voor drinkwater?

Peter Onderwater in gesprek met Peter Spierenburg, Omgevingsmanager Dunea.

De grote vraag is: kunnen wij altijd blijven rekenen op (schoon) drinkwater?