Katwijk heeft er een nieuw park bij; Park Het Mallegat. Het park gelegen tussen de Schutterswei en Het Uitwateringskanaal heeft in het verleden nooit een formele naam gekregen. En dus is besloten een naam toe te kennen.

‘Het verdient daarom aanbeveling ook dit stukje Katwijk de status te bieden die het verdient en het een formele naam te geven,’ schrijft de gemeente.

Aan het einde van de zomer is in de Commissie naamgeving openbare ruimte de naamgeving van het park besproken. Aan de naam Mallegat is zelfs in de Canon van Katwijk een item besteed. op 4 april 1572 werd een kanaal feestelijk geopend wat een verbinding met de zee tot stand bracht ter hoogte van de Tramstraat. Helaas gooide de oorlog met Spanje roet in het eten. Tegen de tijd dat het weer rustig was, bleek de uitwatering te zijn dicht gestoven. Door politieke tegenwerking vond geen herstel plaats.

Omdat het nieuwe kanaal nu nutteloos was, kreeg het de naam Het Mallegat. Tegenwoordig is daarvan nog een klein stukje aanwezig bij het clubgebouw van Scouting, in de Schutterswei, tot aan de Noordwijkerweg, de Mallegatsloot. De naam Het Mallegat is onlosmakelijk verbonden de historie van het water rond dit park. De commissie is daarom van mening dat deze naam aan het park verbonden dient te worden en adviseert het de naam Park Het Mallegat te geven.

De gemeente heeft dit voorstel overgenomen. Daarmee is Park Het Mallegat een feit.