De gemeente Katwijk heeft in 2020 3,7 miljoen euro overgehouden. Dat bleek donderdagavond tijdens de behandeling van de jaarstukken. In het najaar van 2020 leek het er nog op dat er 0,2 miljoen tekort zou zijn. De gemeente stort een groot deel van het overgebleven geld in de spaarpot van de gemeente om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Uit de stukken blijkt dat niet bestede subsidies en een voordeel in de kosten van het sociaal domein de redenen zijn dat er nu meer is overgebleven.

Een ambtenaar van financiën vertelde de raadsleden over de stukken. Corona heeft een grote invloed gehad op de gemeentelijke financiën. Zo kreeg de gemeente van het Rijk 9,8 miljoen euro om de klappen van de crisis op te vangen. Daarvan is 3,5 miljoen euro gebruikt. Maandag is het restende bedrag geïncasseerd door het Rijk. ‘Dat was even schrikken.’

Uitgestelde zorg
Het overschot wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door eenmalige meevallers binnen het sociaal domein als gevolg van de corona-epidemie. Er kon daardoor minder directe hulpverlening plaatsvinden door het wijkteam en door enkele jeugdhulpaanbieders. In de jaarafrekening ontstaat daardoor een positief beeld maar de verwachting is dat het hier veelal om uitgestelde zorg gaat en dat de meevaller eenmalig is. Ralf Boland (D66), vroeg zich af of we de kosten voor die uitgestelde zorg niet later op ons bordje krijgen. Wethouder Corien van Starkenburg: ‘We zagen in 2020 een afname van het aantal aanvragen, in 2021 zien we een toename en ook complexere zorgaanvragen. De verwachting is dat we miljoenen extra krijgen van het Rijk. Dat zal voor onze gemeente voldoende zijn om de klappen op te vangen.’

‘Bezuinigingen blijven nodig’
Nu de gemeente 3,7 miljoen over heeft, zou gedacht kunnen worden dat bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. Maar, dat kan niet. ‘Het overschot wordt veroorzaakt door eenmalige meevallers en de financiën moeten voor meerdere jaren op rij in orde zijn. Uit de voorjaarsbestuursrapportage 2021 in april blijkt dat vanaf 2023 de begroting sluitend is. Voor dit jaar en volgend jaar moet nog een oplossing gezocht worden voor de tekorten.’

Comments

comments

DELEN