Miljoenen voor vissersdorpen

Het kabinet trekt miljoenen euro’s uit om vissersdorpen als Katwijk te ondersteunen. Minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) komt met 30 miljoen euro. Het moet de klappen voor de visserijsector van de afgelopen jaren enigszins opvangen. Verder moet het bijdragen aan een verduurzaming van de sector, zoals het kabinet voor ogen heeft. Regio’s waarin de vissersdorpen liggen, dragen met 30 miljoen euro bij. Totaal is er dus 60 miljoen.

Het kabinet erkent dat werken in de visserij niet zomaar een beroep is, maar een manier van leven ‘waar families in hechte gemeenschappen al generaties nauw bij betrokken zijn’, aldus de minister. De sector kreeg afgelopen jaren klap op klap. Zeker sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen geëxplodeerd. Daar komt Brexit bij, de bouw van windmolens op zee en de roep om natuurbehoud. Teleurstelling heerst in vissersdorpen als Katwijk, Urk en IJmuiden.