Stichting Duinbehoud, Stichting Berkheide Coepelduynen en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland gaan in beroep tegen bestemmingsplan Valkenhorst. ‘Met enige tegenzin’ zegt Marc Janssen, directeur Stichting Duinbehoud. ‘Want wij willen de woningbouw op deze locatie helemaal niet tegen houden, maar dit bestemmingsplan rammelt aan alle kanten.’

‘Gesjoemel met stikstofrechten’
Een groot bezwaar van de natuurorganisaties is, dat er volgens hen gesjoemeld wordt met stikstofrechten. De organisaties: ‘In dit bestemmingsplan wordt de stikstofuitstoot als gevolg van de bouwactiviteiten gecompenseerd met de stikstofuitstoot van agrarische bedrijven. Maar in werkelijkheid zijn die agrarische bedrijven al lang geleden gestopt of wordt er gerekend met koeien die er nooit rond gelopen hebben.’ Verantwoordelijk wethouder Gerard Mostert heeft meermaals bij RTV Katwijk verklaard dat de koeien er staan, en er geen ‘sjoemelkoeien’ staan.

Toenemende stikstof
Het gevolg van gesjoemel met stikstofrechten is, dat de stikstofdepositie in het naastliggende duingebied komende jaren toeneemt, menen de organisaties. ‘En dat gaat ten koste van de natuur in de duinen.’

Toename recreatie is schadelijk voor de natuur
Een tweede bezwaar van de natuurorganisaties is de toename van recreatie als gevolg van de woningbouw. Dit kan voorkomen worden door gelijktijdig met de woningbouw ook groengebieden voor de recreatie rond de woningbouwlocatie te ontwikkelen. ‘Maar dat gebeurt nu niet. Het bestemmingsplan regelt alleen de woningbouw en niet de recreatievoorzieningen.’

Maatregelen en bufferzones
De natuurorganisaties hebben de gemeente meermaals op de grote tekortkomingen van dit bestemmingsplan gewezen. ‘Maar de gemeente heeft helaas weinig gedaan met die commentaren.’

Eerder al stapte buurgemeente Wassenaar naar de Raad van State om dit plan. Volgens Wassenaar is de groene zone tussen Wassenaar en Katwijk niet voldoende juridisch geborgd. Wethouder Gerard Mostert heeft eerder aangegeven de bezwaren al te verwachten.