Ingezonden: PvdA.

Boskalis heeft in overleg met de provincie er opnieuw voor gekozen om beaumix te gebruiken bij de N206. Het is onaanvaardbaar dat dit giftige bouwmateriaal opnieuw wordt gebruikt. De PvdA wil hier zo snel mogelijk een informatieve sessie met Boskalis en de Provincie over georganiseerd zien. Nadat in de Beaumix die vorig jaar gebruikt is bij de aanleg van de N206 allerlei troep gevonden werd, is het materiaal nu opnieuw nodig omdat Boskalis erachter is gekomen dat de druk van het grondwater sterker is dan verwacht. Zonder extra grond zou de nieuwe weg omhoog worden geduwd door het grondwater. Om de weg op z’n plek te houden is een extra laag beaumix nodig. Het sterke grondwater is een probleem waar Valkenburgers al veel langer voor hebben gewaarschuwd. Volgens Boskalis was dit geen probleem. Boskalis kiest ervoor niet te wachten op de nieuwe, strengere regels van de overheid en door te gaan met het gebruik van deze gelegaliseerde rommel. Enorm frusterend wat de PvdA betreft, omdat je als gemeente weinig kunt. PvdA raadslid en Valkenburger Tom Reedijk: “Ik ben echt boos door deze keuze van Boskalis en de Provincie. Het is een nieuw dieptepunt in het slechte verhaal wat de aanleg van de nieuwe N206 is. Als je, nog voordat de minister de normen heeft aangescherpt en je weet welke onrust dit in Valkenburg veroorzaakt, ervoor kiest dit spul nogmaals in de grond te stoppen, getuigt dat van weinig moreel besef. Iets wat sowieso al lange tijd afwezig lijkt te zijn bij de betrokken partijen als het gaat om de keuzes die bij dit project worden gemaakt. Er ligt al een hoop troep waarvan we niet weten wat de lange termijn effecten voor mens en milieu zullen zijn. Boskalis gooit er gewoon een schepje bovenop. Wij willen dan ook zo snel mogelijk een sessie op het gemeentehuis met Boskalis en de Provincie om het over dit besluit te hebben.”

Beaumix is een bouwmateriaal dat wordt gebruikt als aanvul- en ophoogmateriaal van wegen. Het is een restproduct van ons afval wat wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Het is de bedoeling dat de as die overblijft nog wordt gecheckt en schoongemaakt. Bij de eerder gebruikte Beaumix was dit absoluut niet het geval: Valkenburgers vonden losse batterijen, metalen en plastic tussen het ‘circulaire’ bouwmateriaal. Dat dit mocht blijven liggen heeft te maken met het feit dat de door het Rijk bepaalde normen veel te ruim zijn. Inmiddels is de minister dan ook bezig de normen voor het gebruik van Beaumix te verscherpen.

Vorig artikelDossier Valkenhorst: Zwarte cijfers, wisselgeld en relatiebemiddeling
Volgend artikelChristenUnie wil perspectief voor Voedselbank