[Video] Energietoeslag ook in 2023

Net zoals in 2022 kunnen huishoudens in 2023 met een laag inkomen deels gecompenseerd worden voor de hoge energiekosten. De energietoeslag is onderdeel van een groter pakket koopkrachtmaatregelen en compensatieregelingen. Dit schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Ondersteunen
Het college wil huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum ondersteunen met een toeslag van € 800,00. Door de gestegen (energie)prijzen maken steeds meer huishoudens zich zorgen om hun financiële situatie en/of kunnen zijn iet rondkomen met hun inkomen. Dit zijn niet alleen huishoudens met een laag inkomen, schrijft het college in de brief. Ook de zogenoemde lage middeninkomens worden geraakt door de prijsstijgingen.

Ambtshalve
De huishoudens die al eerder een uitkering hebben ontvangen, krijgen het bedrag ‘ambtshalve’ uitgekeerd, zij hoeven deze uitkering niet opnieuw aan te vragen. Huishoudens die om welke reden dan ook niet in aanmerking kwamen voor de uitkering 2022, kunnen voor 2023 een nieuwe aanvraag indienen.

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk