De Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) heeft er een punt achter gezet: het is financieel niet meer verantwoord om door te gaan met het ontwikkelen van het glastuinbouwgebied ‘Trappenberg-Kloosterschuur. Zowel de gemeente Katwijk als de GOM hebben besloten om de projectovereenkomst te beëindigen. Met het beëindigen van deze projectovereenkomst komt de beschikbare grond in eigendom van de gemeente Katwijk, zodat zij de regie kan houden op de ontwikkeling van dat gebied.

Over het gebruik van de gronden, die in het verleden door de GOM zijn aangekocht en gesaneerd, en die nog niet in gebruik zijn als glastuinbouwgrond, gaat de gemeente nadenken of deze een andere bestemming moeten krijgen.

Op de vraag of woningbouw op die grond mogelijk is, zegt wethouder Gerard Mostert: ‘Het ligt niet voor de hand, het ligt eerder voor de hand om daar economische ontwikkelingen mogelijk te maken: glas- of sierteelt gerelateerd. Maar het kan ook iets breder worden. Dat is een proces waar we de komende tijd ingaan en over nadenken, ook met de mensen in dat gebied’.

De aankoop van de gronden kost de gemeente uiteindelijk € 8.700.000. De gemeenteraad moet hier een besluit over nemen.

Beeld: RTV Katwijk

[3.51 min]